ZRUE

Obróbka CNC

Pompy

 • Koszt zakupu pompy to tylko ułamek całkowitego kosztu pompowania. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat, przez jakie dobrze wykonana pompa może znajdować się w eksploatacji, dominujące znaczenie mają koszty zużywanej energii elektrycznej oraz koszty remontów. Pierwsze powiązane są z drugimi, gdyż sprawność energetyczna pompy zależy od jakości remontów.
 • Remonty pomp wykonywane przez nas gwarantują przywrócenie pomp do pierwotnego stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową. Użytkownicy remontowanych przez naszą firmę pomp nigdy nie pozostają sami z problemem utrzymania ich w ruchu.
Przejdź »

Silniki elektryczne

 • Przezwajanie oraz remonty silników elektrycznych o mocy do 200 kW
 • Przeglądy silników elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Pomiar drgań
 • Wyważanie
 • Osiowanie
 • Transport
 • Dopasowanie
 • Części zamienne
Przejdź »

Produkty

 • Jesteśmy producentem wysokowydajnych wentylatorów lutniowych, posiadających wykonanie przeciwwybuchowe, pozwalających na pracę w kopalniach, w których występuje zagrożenie metanowe (kopalnie węgla kamiennego), jak również w kopalniach nie metanowych (kopalnie miedzi, soli, gipsu).
 • Na zamówienie wykonujemy szafy sterownicze i zasilające (sterowniczo-zasilające) oparte na sterowaniu mikroprocesorowym do współpracy z zespołami silnikowymi np. pompy, silniki lub innymi urządzeniami np. solary według własnych projektów, jak również projektów zleconych. Układy te stosowane są m.in. w przepompowniach ścieków.
Przejdź »