Produkty

  • Jesteśmy producentem wysokowydajnych wentylatorów lutniowych, posiadających wykonanie przeciwwybuchowe, pozwalających na pracę w kopalniach, w których występuje zagrożenie metanowe (kopalnie węgla kamiennego), jak również w kopalniach nie metanowych (kopalnie miedzi, soli, gipsu).
  • Na zamówienie wykonujemy szafy sterownicze i zasilające (sterowniczo-zasilające) oparte na sterowaniu mikroprocesorowym do współpracy z zespołami silnikowymi np. pompy, silniki lub innymi urządzeniami np. solary według własnych projektów, jak również projektów zleconych. Układy te stosowane są m.in. w przepompowniach ścieków.