Certyfikaty

  • System Zarządzania Jakością ISO
  • Ocena zdolności do wykonywania remontów
  • Uprawnienia rzeczoznawcy z zakresu urządzeń budowy przeciwwybuchowej zarejestrowane w Wyższym Urzędzie Górniczym