Silniki elektryczne

  • Przezwajanie oraz remonty silników elektrycznych o mocy do 200 kW
  • Przeglądy silników elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
  • Pomiar drgań
  • Wyważanie
  • Osiowanie
  • Transport
  • Dopasowanie
  • Części zamienne